მოქანდაკე. დაამთავრა ხელოვნების, არქიტექტურისა და დიზაინის აკადემია პრაღაში, სკულპტურის ფაკულტეტი კურტ გებაუერის, შემდეგ კი დომინიკ ლანგისა და ედიტ ჟერაბკოვას ხელმძღვანელობით. ისტორიული, ფიგურალური ნიმუშები მისი ნამუშევრების მთავარი მოტივია – რომაული და გოთიკური ნამუშევრებიდან დაწყებული, მე-20 საუკუნის შუა ხანებში თანამედროვე სკულპტურაში სოციალური ცივილიზაციით დამთავრებული. იგი დაინტერესებულია სკულპტურული ხელოვნების ახალი მიმდინარეობებით, რომლებიც დაკავშირებულია საჯარო სივრცეებთან და ემსახურება ქანდაკების კონტექსტურ შერწყმას ახლად შექმნილ არქიტექტურასთან და ბუნებრივ კომპლექსებთან. ცოტა ხნის წინ თავისი ნამუშევარი დაახასიათა, როგორც გარემოსდაცვითი სკულპტურული გარდასახვა, რომელიც დაკავშირებულია კლიმატის კრიზისის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადობის თემებთან, რასაც ინტენსიურად უძღვნის და უკავშირებს თავის შემოქმედებას. ის არის მთელი რიგი როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური სკულპტურული ნამუშევრების ავტორი ჩეხეთის რესპუბლიკაში და მის ფარგლებს გარეთ.

მხატვარმა პროექტისთვის შექმნა ორმხრივი მცირე ზომის ჯიბის რელიეფი ნერგებისა და მწიფე ხეხილის გამოსახულებით. ეს არის მოკრძალებული მოტივი, რომელიც გვახსენებს ბიბლიური ფიგურების, ადამისა და ევას არქაულ გამოსახულებებს და ასახავს ადამიანის ანთროპოცენტრულ აზროვნებას თანამედროვე ცივილიზაციაში, რომელმაც პლანეტა დედამიწა და ეკოსისტემა მიიყვანა ეკოლოგიური კატასტროფისა და კლიმატის კოლაფსის ზღვარზე. ამჟამად, ის ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ პარადოქსულად, ისევ ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი აზროვნების რადიკალური ცვლილებისა და ცხოვრების ინდივიდუალური წესის შეცვლით დადებითად იმოქმედონ მომავალ შეუქცევად ცვლილებებზე, რომლებიც თავად გამოიწვიეს და ამით მხარი დაუჭირონ სიცოცხლის მრავალფეროვანი ფორმების შენარჩუნებას.

Sculptor. He graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, in the Sculpture Department under the supervision of Kurt Gebauer and then Dominik Lang and Edith Jeřábková. Historical, figurative patterns lie at the heart of his artwork – from Romanesque and Gothic examples through social civilism in modern sculpture in the mid 20th century. He is interested in the current expressions of sculptural art related to the public space and the possibility of contextual incorporation of a statue into recently created architecture and natural complexes. He has recently characterised his work also as environmental sculptural overhangs related to the topic of climate crisis and to the attempt at sustainability of natural resources that he is intensively dedicated and connects them to his creation. He is the artist of a range of sculptural works, individual and collective, namely in the CR and abroad.

The artist created for the project a double-‑sided mini-‑pocket relief with a depiction of planting and of a mature fruit tree. It is a referential motif bringing to mind archaic depictions of biblical figures – perhaps Adam and Eve, and it stands for the anthropocentric thinking of man in contemporary civilisation, which has brought planet Earth and the ecosystem to the brink of ecological catastrophe and climate collapse. Currently, he draws attention to the fact that, paradoxically, it is again humans who, through a radical change in their thinking and a change in their individual way of life, can positively influence the coming irreversible changes that they have caused, and thus advocate for the preservation of diverse forms of life.