Barbora Idesová

Barbora Idesová se narodila na Slovensku v roce 1987. Věnuje
se volné, editoriálové i komerční ilustraci. Baví ji, když se její
ilustrace objevuje na užitkových předmětech. To vidí jako
vhodnou cestu, kterak dostat svou tvorbu k více lidem jež se
z ní mohou těšit.
Její práce jsou ovlivněny přírodou, meditací, dobrými
kamarády, ale i jinými, nadpozemskými tvory z vlastní
mytologie. Bohyně, polobozi, bájní tvorové a lesní
bytosti s obyčejnými lidskými vlastnostmi vystupují
v podivně povědomých snových scénách, plných symbolů
a dekorativních prvků. V tomto duchu se také nese kolekce
tří risografií vytvořených speciálně pro Artmat.

Vzdělání

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění

Barbora Idesová was born in Slovakia in 1987. She is focused
on loose, editorial, as well as commercial illustration. She
very much enjoys placing her illustrations on different
everyday objects. She sees it as a way of getting her art to
more people who can enjoy it.
Barbora’s works are influenced by nature, meditation, good
friends, as well as different unearthly creatures from her
own mythology. Goddesses, demigods, mythical creatures
and forest beings with ordinary human qualities appear in
strangely familiar dreams full of symbols and ornaments.
This feeling also applies to the collection of three risograph
prints created specially for Artmat.

Education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards