Edice

artmat a česká centra: edice na téma Franz kafka

Právník, úředník v pojišťovně, vegetarián a jeden z nejzásadnějších spisovatelů 20. století. Franz Kafka – ikonický autor, který je známý po celém světě a ani v současnosti nás nepřestává jeho mnohovrstevnaté dílo a bohatý vnitřní svět inspirovat.

V roce 2024 uplyne sto let od jeho úmrtí a k této příležitosti jsme se spolu s Českými centry rozhodly jeho odkaz připomenout a navázat na něj speciální edicí mini uměleckých děl od současných výtvarných umělců/umělkyň. V té se společně s umělci zamýšlíme, co pro nás v současnosti znamená pojem Franz Kafka a v čem nás jeho dílo stále tak fascinuje? Ke spolupráci jsme přizvaly tři současné umělce Tomáše Motala, Ondřeje Trnku, Dana Vlčka a umělkyni Evu Macekovou, v jejichž tvorbě se odráží myšlenky existencionalismu, vnitřní nejistoty, vrstvení stavů či dekadentní tendence.

Jsou to autoři, kteří nad svými díly přemýšlejí v širších souvislostech a upozorňují na témata často skrytá a neuchopitelná. Tyto atributy nesou i Kafkova díla, pro která byla typická právě nejednoznačnost významů provázaná s pocity izolovanosti, vyčlenění a hledání spravedlnosti v nelogickém světě, kde nemůžeme ovlivnit to, co se kolem nás děje. Témata se kterými Kafka pracoval, jako je existenciální tíseň, bezvýchodné situace nebo rozpolcená identita, která se v autorových románech a povídkách prolínala s absurditou a bezmocí, jsou srozumitelná i pro svět 21. století. Dokazuje to i přídavné jméno „kafkovitý“ (v angličtině Kafkaesque), které se běžně používá také v řadě dalších jazyků a označuje situace, které jsou děsivé, nelogické, bizární – často v souvislosti s kritikou byrokratického systému, který byl koneckonců i kafkovým velkým tématem. Sláva autorova díla ale přinesla nejen určité zlidovění a apropriaci jeho myšlenek, pozorovat můžeme také proměnu jména „Kafka“ na vyprázdněnou ikonu nebo atrakci pro turisty.

Edice PAPER CAN DANCE 

Edice pěti autorů vznikla v rámci spolupráce se zakladatelkami pražského grafického studia a risografické dílny PaperCanDance. Nová edice, vytištěná výhradně na risografu, přináší kurátorský výběr zakladatelek PaperCanDance Barbory Vyhnalové a Denisy Milo a jejich pohled na současnou ilustrátorskou scénu. Spolupráce je součástí série edic, ve které chceme spolupracovat s různými ilustrátorskými kolektivy v ČR a přinášet tak svěží a rozmanité kurátorské přístupy. 

Rozhovor s Bárou a Denisou

Jak byste představily PaperCanDance? 
PaperCanDance je nezávislé risografické a grafické studio sídlící v pražských Vršovicích. Soustředíme se na tisk pro lokální umělce, grafická studia, galerie či neziskové organizace. Často pořádáme i kolektivní workshopy, které jsou místem pro spolupráci, sebevyjádření a seberozvoj. V dnešní digitální době, kdy jsme přesyceni informacemi a neustálým scrolllováním příspěvků, je pro nás důležité vytvořit platformu, kde by se lidé mohli setkávat, navzájem se inspirovat a kulturně se vzdělávat. 

Proč jste si zvolily risografický tisk? Má pro vás nějaké speciální kouzlo? 
Risografický tisk jsme si zamilovaly okamžitě. Je specifický sytými a zářivými barvami a díky tomu, že lze při tisku využít kouzlo soutisku, můžeme vytvářet různé barevné kombinace. Tisk je také velmi ekologický, inkoust je vyráběn na sójové bázi a matrice se dělají z banánových šlupek a konopí. 

Myslíte, že papír umí tancovat?
Papír je pro nás médium, se kterým se dá pracovat několika způsoby. Papír můžete slepit, stříhat, pokreslit, počmárat, polepit kolážemi či ho jiným způsobem modifikovat. Avšak to hlavní je, že ho můžete potisknout! Papír se naučí tančit v ten moment, kdy se namotá okolo válce a nakonec vyjede z tiskárny. Do té doby však sedí a kouká, kdo ho vyzve k tanci.

Jak náročné je v současnosti založit risografickou dílnu?
Myslíme si, že je obecně těžké podnikat v kultuře. Tiskneme pouze pro nekomerční sektor, tudíž se občas stane, že nám zakázky pokryjí pouze materiál a nájem. Ale věříme, že se třeba do budoucna časy změní a práce v kultuře nebude tolik náročná.

Co vše jste musely podstoupit, připravit a jaká je v tomto oboru v Čechách konkurence?
Projekt vznikl jako absolventský projekt na Scholastice. Tehdy jsme si pořídily tiskárnu a vytvořily vizuální styl studia. Začátky byly krušný, musely jsme skoro rok tisknout na punk doma, ale vzpomínáme na to jen v dobrém!V Praze jsou další tři risografické dílny, ale nesnažíme se je vnímat jako konkurenci, spíš jako kámošstvo, se kterým sdílíme zkušenosti ohledně tisku. :) S Josefem z DarkPressu si třeba občas posíláme obrázky přilepeného papíru na válci, nebo blikající errory na displeji tiskárny. Nesnažíme se soutěžit, spíše spolupracovat.

Ve spolupráci s Artmatem jste aktuálně připravily kurátorovanou edici mini umění do automatů, které se budou tisknout u vás na risu. Koho jste vybraly a proč?Vybraly jsme skvělé lokální autorstvo, které u nás dříve tisklo, a se kterým se už nějakou delší dobu známe. Chtěly jsme podpořit jejich tvorbu a zviditelnit jejich práce. Všichni jsou to super talentovaní lidé, jejichž tvorba nás moc baví a inspiruje. Je pravda, že bylo těžké vybrat jen 5 autorů a autorek, ale snad se třeba příště  bude tahle edice opakovat a my budeme mít možnost dát prostor i ostatním.

Edice Zdeněk Němeček

Při příležitosti Her XXXIII. olympiády, které se v letních měsících roku 2024 uskutečňují v Paříži, vznikla v rámci projektu kurátorky Michaely Režové Umění v pohybu pro Česká centra & Artmat speciální edice děl tematizovaných sportem. Série 4 miniatur ikonických sportovních plastikčeského sochaře Zdeňka Němečka (1931–1989) - Souboj, Soustředění, Milník Závod Míru a Skokanka do vody - představuje disciplíny běh, plavání, cyklistika a basketbal, vybrané sohledem právě pro pařížské letní olympijské hry. Vášeň pro sport a nadšení pro olympijskou myšlenku jsou pro sochaře Zdeňka Němečka charakteristické. Jeho osobnost i dílo, situované v podmínkách druhé poloviny dvacátého století, otevírají témata minulosti i současnosti. Ikonické sportovní plastiky vtahují do aktuálnípolemiky o významu sportu, kultury, politiky a jejich protnutí. Odkaz umělce s neskonalou vášnípro sport, lidskou figuru v pohybu, sportovní témata a olympijskou myšlenku, který však bylsoučástí oficiální československé kulturní politiky a jehož sochy pravidelně putovaly během olympijských her a mezinárodních sportovních akcích do Mexico City (197068), Mnichova (1972), Sappora (1972) Tallinu či Moskvy (1980), byl po roce 1989, kdy v tehdejším Československu skončila komunistická vláda, redukován na postavu režimního sochaře, čímž jej širší i odborná veřejnost odsunula do ústraní. Aktuálně je revidován a postaven do současné diskuse, která přidává i téma udržitelnosti současného pojetí olympijských her a vnímání jejich významu. Za realizací 3D scanů původních plastik a následně 3D tisků stojí Ondřej Slavík z pražského animačního studiao Divize a Ondřej Slavík za materiální podpory společnosti Prusa Research.

Zdeněk Němeček

artmat a česká centra: edice udržitelnost

Artmat & Česká centra společně uvádějí speciální edici původních uměleckých děl vzniklých na téma udržitelnost, která se stala ideovým východiskem, tvůrčím či materiálovým přístupem nebo aktuální společenskou konvencí pro několik českých umělců v kurátorském výběru Josefíny Nedvědové a Petry Widžové. Každé dílo má svůj originální přístup a sdílený příběh. Propojení spolupráce se uskutečňuje k příležitosti předsednictví České republiky v EU v druhé polovině roku 2022.

Edice děl Artmat & Česká centra nahlíží na téma udržitelnosti jako na komplexní problematiku, která se různými způsoby propisuje do tvorby osmi vybraných českých umělkyň a umělců. Ti k němu přistupují osobitými způsoby a vyzdvihují témata týkající se ekologické i společenské problematiky. V edici se tak prolíná hledání osobní mytologie, kritika konzumerismu, potřeba opětovného propojení s přírodou, či nutnost rozvíjení mezidruhového respektu. Díla vytvořená speciálně pro tuto edici mají podobu objektů, nášivek, malby, ale i participativního projektu. Díla vznikla v limitovaném počtu kusů, jsou číslovaná a signovaná.

Umělci vysočiny

V rámci spolupráce s galerií Osmička jsme vytvořili edici s umělci, jejichž život i tvorba jsou spojeny s krajem Vysočina.