Artmat & Česká centra

Artmat & Česká centra společně uvádějí speciální edici původních uměleckých děl vzniklých na téma udržitelnost, která se stala ideovým východiskem, tvůrčím či materiálovým přístupem nebo aktuální společenskou konvencí pro několik českých umělců v kurátorském výběru Josefíny Nedvědové a Petry Widžové. Každé dílo má svůj originální přístup a sdílený příběh. Propojení spolupráce se uskutečňuje k příležitosti předsednictví České republiky v EU v druhé polovině roku 2022.

Edice děl Artmat & Česká centra nahlíží na téma udržitelnosti jako na komplexní problematiku, která se různými způsoby propisuje do tvorby osmi vybraných českých umělkyň a umělců. Ti k němu přistupují osobitými způsoby a vyzdvihují témata týkající se ekologické i společenské problematiky. V edici se tak prolíná hledání osobní mytologie, kritika konzumerismu, potřeba opětovného propojení s přírodou, či nutnost rozvíjení mezidruhového respektu. Díla vytvořená speciálně pro tuto edici mají podobu objektů, nášivek, malby, ale i participativního projektu. Díla vznikla v limitovaném počtu kusů, jsou číslovaná a signovaná.

Města

Umělci