Dante Daniel Hartl (*1994)

Email: dantedanielhartl@gmail.com 

Dante je studentem Ateliéru malby Jiřího Černického  na pražské UMPRUM, ale již od roku 2019 spolupracuje 
 s pražskou DSC gallery. Ve své tvorbě pracuje často 
 s asambláží, velkou škálou netypických materiálů a  readymade objektů, které kombinuje ve svých instalacích,  postkonceptuálních malbách či objektech. Často pracuje v  sériích, ve kterých zpracovává různé fenomény
a tématiku  protkanou dekadencí a specifickým černým humorem.  Proslavily ho také divoké polaroidové série, na kterých  zachycuje svůj noční život.

Pro Artmat vytvořil sérii, která překračuje fyzický formát  krabičky a vytváří jakousi platformu, která má potenciál  generovat sérii neřízených událostí a možností. Série  Pheromones Dating (Seznamka feromonů), je inspirována  formami současného randění - speed datingem, randěním  naslepo, ale rozvíjí také polemiku
s převládajícím  navazováním vztahů v čistě online prostředí. Vybraný  vzorek deseti známých (pět můžu a pět žen různé sexuální  orientace) dostalo za úkol nosit dvě až tři noci jedno triko a  zachycovat tak po tuto dobu svůj tělesný pot.

Každá krabička obsahuje jeden kus látky, ve kterém je  zachycen pot člověka, který hledá někoho na seznámení.  
K tomuto biologickému materiálu je také přiložen malý  papírek s anonymním emailem a informací, zda-li se jedná  o muže, nebo ženu. Sexuální orientace není zmíněna. Nový  majitel látky si k ní má přičichnout a usoudit, jestli mu  pižmo daného člověka voní a případně ho může kontaktovat.  Účastníci se poté sami rozhodnou, zda se odtajní - další  postup závisí čistě na jejich komunikaci. Pokud vás vzorek  nezaujme, doporučujeme ho vyměnit ve veřejné facebookové  skupině Artmat (uchovávejte jej řádně uzavřený).

Vzdělání

2014-2017 - Art & Design Institut (Prague) - BcA.

2017-2023 - Academy of Arts, Architecture and Design  - Studio of Painting, Jiří Černický and Michal Novotný  (UMPRUM, Prague) since

2019 - working with DSC Gallery in the Czech Republic dantedanielhartl@gmail.com Exhibitions 

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


SOLO
autumn/winter 2020 - Polagraph, Brno
2019 - Fear of Fear/Strach ze strachu, Galerie 207, Prague 2018 - Day Dreaming - Night Waking/Denní snění - Noční  bdění, Polagraph, Prague
2016 - The Taming of The Bad Man/Zkrocení zlého muže,  JEDNA DVA TŘI Gallery, Prague

GROUP & PROJECTS
summer 2020 - Artmat, Prague
2020 - Toilet Gallery, Prague
2020 - Support58, Prague
2019 - Kosti prej pěkně hořej, Galerie Nika, Prague 2019 - Literární kavárna budovy Právnické fakulty UK,  Prague
2019 - Nultá generace, Jihlava
2019 - Flexup, Prague
2019 - Roxy Visuals vol. 12, Prague
2018 - Nultá generace, Jihlava  
2018 - Running With Scissors, Indigo Concept Space, Prague 2018 - Speed Art Dating, Ex Post, Prague  
2017 - Pokoje VI., Prague
2017 - Kontakt, DUP36, Prague  
2016 - S elegancí řeznického psa, Artchaos, Prague

Dante is a student of Jiří Černický’s Painting Studio at the  Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, but has been also cooperating with the Prague DSC Gallery since  2019. In his work, he often works with assemblages, a large  range of atypical materials and ready-made objects, which  he combines in his installations, post-conceptual paintings  or objects. He often works in series in which he deals with  various phenomena and themes interwoven with decadence  and specific black humor. He is also famous for his wild  Polaroid series depicting his own nightlife.

He created a series for Artmat that goes beyond the physical  format of the box and creates a kind of platform that has  the potential to generate a series of uncontrolled events and  possibilities. The Pheromones Dating series is inspired by  forms of contemporary dating - speed dating, blind dating,  but it also starts a dialogue with the prevailing relationship  starts in a purely online environment. A selected sample of  ten acquaintances (five men and five women of different  sexual orientations) was given the task of wearing one  T-shirt for two to three nights and thus capturing their  body sweat for this period of time. Ten unique samples were  created from each T-shirt, which you will find in closed bags.  On the other side you will find an e-mail address, on which  you can contact the person if you like the sample.
 

Education

2014-2017 - Art & Design Institut (Prague) - BcA.

2017-2023 - Academy of Arts, Architecture and Design  - Studio of Painting, Jiří Černický and Michal Novotný  (UMPRUM, Prague)

since 2019 - working with DSC Gallery in the Czech Republic

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


SOLO
autumn/winter 2020 - Polagraph, Brno
2019 - Fear of Fear/Strach ze strachu, Galerie 207, Prague 2018 - Day Dreaming - Night Waking/Denní snění - Noční  bdění, Polagraph, Prague
2016 - The Taming of The Bad Man/Zkrocení zlého muže,  JEDNA DVA TŘI Gallery, Prague

GROUP & PROJECTS
summer 2020 - Artmat, Prague
2020 - Toilet Gallery, Prague
2020 - Support58, Prague
2019 - Kosti prej pěkně hořej, Galerie Nika, Prague 2019 - Literární kavárna budovy Právnické fakulty UK,  Prague
2019 - Nultá generace, Jihlava
2019 - Flexup, Prague
2019 - Roxy Visuals vol. 12, Prague
2018 - Nultá generace, Jihlava  
2018 - Running With Scissors, Indigo Concept Space, Prague 2018 - Speed Art Dating, Ex Post, Prague  
2017 - Pokoje VI., Prague
2017 - Kontakt, DUP36, Prague  
2016 - S elegancí řeznického psa, Artchaos, Prague