Jakub Mikuláštík

Vystudoval produktový design, který ale vždy chápal jako  
formu komunikace. To ho taky přivedlo k ilustraci - ta je  
přece jen lepší k vyprávění příběhů než třeba židle (ale  
i ty mají mnohdy co říct!). Jakub debutoval minulý rok  
na festivalu ilustrace LUSTR, ilustroval pro magazín B6  
nebo SOFFA a v poslední době například spolupracoval  
s nakladatelstvím MEANDER. 
 
Jakub pro Artmat vytvořil atlas ptáků v limitované sérii po  
100ks. Atlas čítá 14 druhů ptactva, v krabičce najdete jeho  
polovinu. V případě, že vám vypadne stejný motiv znovu,  
můžete jej vyměnit na naší Facebookové skupině Artmat.

Vzdělání

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění

studied product design, which he always understood as  
a form of communication. This brought him to illustration –  
after all illustration is much better for storytelling than  
let’s say a chair (though chairs can have something to say  
as well!). Jakub made his debut last year at the illustration  
festival LUSTR, he created illustrations for B6 or SOFFA  
magazines. Lately he has been cooperating with MEANDER  
publishing house.

Jakub created for Artmat Atlas of birds in limited series  
of 100pcs. There are 14 species in Atlas, in the box you will  
always find one half. In case you get the same part again, you  
can change it on our Facebook group Artmat.

Education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards