Jakub Tajovský

Web: www.tajovskyjakub.com
Instagram: @jakubtajovsky @skinfilin (kresby+tattooworks)
Email: tajovskyjakub@gmail.com

Jakub Tajovský se ve své práci kontinuálně zabývá designem malovaného obrazu a materialitou obrazové hmoty, jenž se nedá ukotvit na definici mechanických optických a chemických vlastností, ale je neustále transformována symbolickým kontextem, technickou reprodukcí a posunem pozornosti diváka mezi detailem a celkem. Hmota malby osciluje mezi kontrasty: historickým – současným, abstraktním - konkrétním, vnitřním – vnějším… jen málokdy prezentuje jeden extrém odděleně od druhého.

Každá historická malba je svým způsobem surový materiál, který umělci těží při vytváření nových děl. Série děl Jakuba Tajovského pro Artmat nazvaná Neologie sestává z kreseb slavných maleb podle encyklopedických reprodukcí. Tyto kresby mohou připomínat schematické rozvržení podmalby (přípravná fáze malby). Na rubové straně kartiček doplňuje kresby barevná paleta podtrhávající rozklad obrazového materiálu na prvočinitele. Jejich syntézou můžeme nabýt dojmu, že se díváme na pokřivené podvědomí historických děl.

Vzdělání

2017-2021; FAVU BUT, Brno; PhD research in painting technologies

2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of  Petr Kvíčala
               
2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics      
               
2020 Residence LIA Spinnerei, Leipzig, Germany

2019 Residence, Adršpach, Galerie Luxfer

2015- 2016 Internship; FAVU BUT  Brno; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Internship; Universidade Catolica; Porto, Portugal  

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Solo výstavy
2020 Sousoší (Co-sculpture); Galerie Moderního Umění v Roudnici nad Labem
2020 Fieldrecording; LIA art programme Spinnerei, Leipzig, Germany
2020 Brokenground; (A)void gallery, Prague
2020 These woods are where the silence has come to lick its wounds; Karlin studios, Prague
2020 Synthetic landscape;  Galerie FAVU,  Brno
2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno
2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu, Prague
2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno
2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice
2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Prague
2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov
2017  Black mirror,;SOLO offspace, Brno
2016  Expo_dist, Industra, Brno

Skupinové výstavy
2020 Syntetická krajina – Uncool being is melting, Pragovka Gallery, Prague
2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza, Hungary
2019 Nultá generace; Diod, Jihlava
2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Warszaw, Prague, Krakow, Pécs, Lublaň
2017 Ripple Effect; Futura, Prague
2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno
2016 Blízké setkání, Galerie Mladých
TIC, Brno (with Jozef Mrva)
2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno
2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno
2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno                           

Jakub Tajovský continuously deals in his work with the design of painting and the materiality of painting's substance, which cannot be anchored to the definition of mechanical, optical and chemical properties, but is constantly transformed by symbolic context, technical reproduction and shifting of the viewer's attention between detail and the complex. The mass of the painting oscillates between contrasts: historical - contemporary, abstract - concrete, internal - external… seldom is one extreme presented separately from the other.

Each historical painting is, in a way, a raw material that artists mine to create new works. A series of artworks by Jakub Tajovský for Artmat called Neology consists of drawings of famous paintings based on encyclopedic reproductions. These drawings may resemble the schematic layout of the underpainting (preparatory phase of the painting). On the reverse side of the cards, the drawings are complemented by a color palette underlining the decomposition of the painting's substance into prime factors. By synthesizing them, we can get the impression that we are looking at the distorted subconscious of historical works.

Education

2017-2021; FAVU BUT, Brno; PhD research in painting technologies

2011-2017 ; FAVU BUT Brno; painting studio of  Petr Kvíčala           
    
2010- 2011; Philosophical faculty MU Brno; Esthetics      

2020 Residence LIA Spinnerei, Leipzig, Germany

2019 Residence, Adršpach, Galerie Luxfer

2015- 2016 Internship; FAVU BUT  Brno; Ateliér malířství Luďka Rathouského

2014- Internship; Universidade Catolica; Porto, Portugal  

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Solo exhibitions
2020 Sousoší (Co-sculpture); Galerie Moderního Umění v Roudnici nad Labem
2020 Fieldrecording; LIA art programme Spinnerei, Leipzig, Germany
2020 Brokenground; (A)void gallery, Prague
2020 These woods are where the silence has come to lick its wounds; Karlin studios, Prague
2020 Synthetic landscape;  Galerie FAVU,  Brno
2019 Eye trap; Galerie 209, Galerie 209, Brno
2019 Syntetická krajina; vynález přírody, Galerie U Prstenu, Prague
2019 Stereo, Stereovinylshop, Brno
2018 Perplex, Galerie Luxfer, Česká Skalice
2017 Local memory is penetrated with strangers; Vila P651, Prague
2017 Odrazy; Galerie Doma; Kyjov
2017  Black mirror,;SOLO offspace, Brno
2016  Expo_dist, Industra, Brno   
 
Group exhibitions
2020 Syntetická krajina – Uncool being is melting, Pragovka Gallery, Prague
2019 KUNST.NETZ.EUROPA; Gyula Pál, Nyíregyháza, Hungary
2019 Nultá generace; Diod, Jihlava
2018 Hybridart Entreé; Bratislava, Warszaw, Prague, Krakow, Pécs, Lublaň
2017 Ripple Effect; Futura, Prague
2016 Salon Artikl; Fait Gallery, Brno
2016 Blízké setkání, Galerie Mladých
TIC, Brno (with Jozef Mrva)
2015 ČERNÝ KONĚ, Adam galery Brno
2015  TYČKit; Galerie Umakart Brno
2014  Prototyp: Richard Adam Gallery, Brno