Juliána Chomová

Instagram: @julianachomova

Juliána studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a v Ateliéru ilustrace na pražské UMPRUM. Zabývá se především grafikou, ilustrací, komiksem a autorskou knihou. Založila sítotiskové studio Fatcat press a v současnosti působí také jako lektorka grafických kurzů. Za svoje autorské knihy získala řadu ocenění, např. 1. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2016 (kat. literatura pro děti) za knihu Hafanova dobrodružství. Často pracuje v tandemu se scénáristkou Klárou Vlasákovou, se kterou také aktuálně připravuje další díl komiksu Spiritistky. Ten se zabývá přátelstvím žen ve středním věku, které se točí kolem spiritistických seminářů a práce s energiemi.

Pro letní edici brněnského Artmatu připravila limitovanou sadu sítotisků v netradičních velikostech a několika barevných provedeních.

Vzdělání

2012 — 2015
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

2007 — 2012
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2003 — 2007
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění

2018
Spiritistky, rozpracovaná grafická novela, v spolupráci sescénaristkou Klárou Vlasákovou. Příběh dvou odlišných žen,které se náhodou potkají a spojí se do tandemu léčitelek.
Sáva, rozpracovaná obrazová kniha pro děti od osmilet, v spolupráci s Klárou Vlasákovou. Kniha pracuje smotivem strachu, tajemna a černého humoru.
Skupinová výstava, festival Koma, Brno - skupinová výstava,festival Lustr, Praha
Spolupráce s Čiernymi dierami, Bratislava

2017
The Light keeper (Strážca majáku) autorská obrazová novela,vydalo Kudlapress, Praha
Samostatná výstava volných autorských kreseb v Pracovně,Praha
Trilogie interaktivních sešitů, Hafanova dobrodružství(1. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2016 vkategorii Literatura pro děti)
Skupinová výstava Ateliéru ilustrace v Galerii ve Smečkách,Praha
Skupinová výstava se skupinou Soybot, Berlín

2016
Samostatná výstava série autorských sítotisků na námětpovídky Čarodějův učeň od Goetheho v kníhkupectví PageFive, Praha
Skupinová výstava grafík v rámci německého komiksovéhofestivalu Nextcomic festival Linz
Děepisné sešity z historie Československa v spolupráci sÚstavem totalitních režimů a Ministerstvem školství.

Juliána studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava and in the Illustration Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She mainly creates graphics, illustrations, comics and the author’s book. She founded the screen printing studio Fatcat press and currently also works as a teacher of graphic courses. She received a number of awards for her author’s books, such as 1st place in the competition The Most Beautiful Czech Book of 2016 (category literature for children) for the book Hafan’s Adventures. She often works in tandem with screenwriter Klára Vlasáková, with whom she is also currently preparing another part of the Spiritist comics which is about friendship of two middle-aged women, which revolves around spiritualistic seminars and work with energies.

For the summer edition for Artmat in Brno she prepared a limited set of silkscreen prints in non-traditional sizes and several colors.

Education

2012 — 2015
Academy of Arts, Architecture and Design, Prague

2007 — 2012
Academy of Fine Arts in Bratislava

2003 — 2007
School of Applied Art in Košice

Ilustrations, publications, exhibitions and awards

2018
Spiritistky graphic novel
Sáva, a developed picture book for children
Group exhibition, Koma festival, Brno
Group exhibition, Lustr festival, Prague
Cooperation with Čierne diery, Bratislava

2017
The Light keeper is an author's pictorial novel, published by Kudlapress, Prague
A separate exhibition of free author's drawings in Pracovna, Prague
Trilogy of interactive notebooks, Hafan's adventures(1st place in the competition The Most Beautiful Czech Book of the Year 2016 in the category Literature for Children)
Group exhibition of the Illustration Studio in the Gallery in Smečky, Prague
Group exhibition with Soybot grouping, Berlin

2016
A solo exhibition of a series of original screen prints The Wizards, PageFive Bookstore, Prague
Group exhibition of graphics within the German comics festival Nextcomic festival Linz
Historical notebooks from the history of Czechoslovakia in cooperation with the Institute of Totalitarian Regimes and the Ministry of Education.