Julie Hrnčířová vystudovala na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně Ateliér multimédií a ve francouzském Arles magisterský program zaměřený na fotografii. Absolvovala také řadu zahraničních stáží. Ve své tvorbě používá specifickou barevnou paletu, se kterou vytváří fascinující portréty, momentky ale pozornost zaměřuje rovněž na objekty, detaily v krajině či městě, které bychom na první pohled vyhodnotili jako banální a zachycuje jejich pomíjivý půvab. Samotné scenérie někdy jen zaznamenává, někdy je ale i sama vytváří.

Julie ráda vydává ziny, na kterých ji baví ucelená podoba formátu, který zároveň dovoluje i experimentovat. Mezi prvními ziny vyšel Urban Poetism a Everyday Sculptures. Právě z cyklu Everyday Sculptures vybrala Julie pro Artmat šest fotografií, které zaznamenávají určitou fascinaci zničenými, běžnými předměty na ulici a vyzdvihují jejich nahodilou estetiku vznikající ve veřejném prostoru. Zdánlivě jednoduché DIY ready-made objekty povýší na umělecká zátiší.

Vzdělání

2015 – 2018 Ecole Nationale Supérieure of Photographie (ENSP), Master degree, Arles, France

2016 – 2017 Erasmus in Hochschule fur Grafik und Buchkunst (HGB), Leipzig, Germany

2011 – 2015 Faculty of Art and Design, departement of Multimedia, Usti nad Labem, Czech Republic 

2014 Erasmus in École nationale Supérieure d’art, Nancy (ENSA), France 

2007 – 2011 High school of Fine Arts, department of Graphic design in Prague, Czech Republic

1998 – 2004 Education in France (Strasbourg, Paris)

Výstavy

2021

«Vårutstillingen», spring photo exhibition, gallery Fotogalleriet, Oslo

«DETTE ÅRET», collective exhibition & book launch, Fotografihuset, Oslo

«The Pigeon House», photographs exposed in the showcase of Ooo&ñ Studio, Oslo «Bloop», collective exhibition, the Budatín Castle, Žilina, Slovakia

«Invisible Workers», solo exhibition, Industra Gallery, Brno, Czechia

2020

«Le Book Club» exhibition of the project ZINES OF THE ZONE, presentation of my book Coffee To Go, gallery Fotogalleriet, Oslo, Norway

«Stay At Home Photography» online exhbition - photographic conversations between self-isolated photographers. 

2019

«Labyrinth» collective exhibition in gallery Pragovka, Prague, Czech Republic

«Temple Books Arles» presentation of my new book "Coffee To Go" in the frame of the festival Rencontres de la Photographie, Arles, France 

«Oslo Coworks : Art Bar» collective exhibition in Oslo Works Studio, Oslo, Norway

«Group Hug n.3» collective exhibition in gallery Low Standards, Oslo, Norway

2018

«Exposition des diplômés 2018» collective exhibition in gallery Palais de l’Archevêché, Arles, France

«Everyday Sculptures» solo diploma exhibition in gallery Arena, Arles, France  

«Les Yeux Volatiles» solo exhibition in gallery Široko, collaboration with South Bohemian French Alliance, České Budějovice, Czech Republic

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in gallery Maison des Peintres, Arles, France 

Rencontres de la Photographie, «Le Prix du livre 2018» my photography books were exposed in the frame  of the festival 
Rencontres de la Photographie, Arles, France

2017

«Usage du temps» collective exhibition in Chapelle des pénitants blancs, les Baux-de-provence, France 

«Zum, Zoom, Zoum» collective exhibition in gallery Gap Gap, Leipzig, Germany

«Carpette sur Sable» collective exhibition in gallery Le Local Associatif, Arles, France 

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in Église Saint-Julien, Arles, France 

2016

«4x6 non title event» collective exhibition in gallery Magasin de jouets, Arles, France

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in Église Saint-Julien, Arles, France
Artistic Prizes

2016

Finalist of the Sony World Photography Award, category «Student Focus», London

Finalist of the Olympus Award competition in partnership with Ecole Nationale Supérieure of Photographie, Arles, France

Julie Hrnčířová graduated from the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem's Multimedia Studio and a master's program in photography in Arles, France. She also completed a number of internships abroad. In his work, he uses a specific color palette, with which he creates fascinating portraits, but he also focuses attention on objects, details in the landscape or city, which we would evaluate at first glance as banal and captures their fleeting charm. Sometimes she just records the scenery itself, but sometimes she also creates it herself.

Julie likes to publish zines, on which she enjoys a comprehensive format that also allows for experimentation. Urban Poetism and Everyday Sculptures were among the first zines. It was from the Everyday Sculptures series that Julie selected six photographs for Artmat, which record a certain fascination with destroyed, common objects on the street and highlight their random aesthetics created in public space. He will elevate seemingly simple DIY ready-made objects to artistic still lifes.

Education

2015 – 2018 Ecole Nationale Supérieure of Photographie (ENSP), Master degree, Arles, France

2016 – 2017 Erasmus in Hochschule fur Grafik und Buchkunst (HGB), Leipzig, Germany

2011 – 2015 Faculty of Art and Design, departement of Multimedia, Usti nad Labem, Czech Republic 

2014 Erasmus in École nationale Supérieure d’art, Nancy (ENSA), France 

2007 – 2011 High school of Fine Arts, department of Graphic design in Prague, Czech Republic

1998 – 2004 Education in France (Strasbourg, Paris)

Exhibitions

2021

«Vårutstillingen», spring photo exhibition, gallery Fotogalleriet, Oslo

«DETTE ÅRET», collective exhibition & book launch, Fotografihuset, Oslo

«The Pigeon House», photographs exposed in the showcase of Ooo&ñ Studio, Oslo «Bloop», collective exhibition, the Budatín Castle, Žilina, Slovakia

«Invisible Workers», solo exhibition, Industra Gallery, Brno, Czechia

2020

«Le Book Club» exhibition of the project ZINES OF THE ZONE, presentation of my book Coffee To Go, gallery Fotogalleriet, Oslo, Norway

«Stay At Home Photography» online exhbition - photographic conversations between self-isolated photographers. 

2019

«Labyrinth» collective exhibition in gallery Pragovka, Prague, Czech Republic

«Temple Books Arles» presentation of my new book "Coffee To Go" in the frame of the festival Rencontres de la Photographie, 
Arles, France 

«Oslo Coworks : Art Bar» collective exhibition in Oslo Works Studio, Oslo, Norway

«Group Hug n.3» collective exhibition in gallery Low Standards, Oslo, Norway

2018

«Exposition des diplômés 2018» collective exhibition in gallery Palais de l’Archevêché, Arles, France

«Everyday Sculptures» solo diploma exhibition in gallery Arena, Arles, France  

«Les Yeux Volatiles» solo exhibition in gallery Široko, collaboration with South Bohemian French Alliance, České Budějovice, Czech Republic

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in gallery Maison des Peintres, Arles, France 

Rencontres de la Photographie, «Le Prix du livre 2018» my photography books were exposed in the frame  of the festival 
Rencontres de la Photographie, Arles, France

2017

«Usage du temps» collective exhibition in Chapelle des pénitants blancs, les Baux-de-provence, France 

«Zum, Zoom, Zoum» collective exhibition in gallery Gap Gap, Leipzig, Germany

«Carpette sur Sable» collective exhibition in gallery Le Local Associatif, Arles, France 

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in Église Saint-Julien, Arles, France 

2016

«4x6 non title event» collective exhibition in gallery Magasin de jouets, Arles, France

«Work in Progress» collective exhibition in the frame of the festival Rencontres de la Photographie in Église Saint-Julien, Arles, France
Artistic Prizes

2016

Finalist of the Sony World Photography Award, category «Student Focus», London

Finalist of the Olympus Award competition in partnership with Ecole Nationale Supérieure of Photographie, Arles, France