Little Books

Projekt Little books vznikl v roce 2020 a stojí za ním umělec, ilustrátor a knihtiskař Jan Adámek. Sám o projektu říká:
“Little Books přinesla první vlna kovidu při rutinním ořezávání knížek. Zbytku, který normálně končí v koši, jsem zkusil dát
druhou šanci a dívat se na něj jako na samostatný produkt.” Z knížek se postupně stal brand, ke kterému se přidal eshop a také limitované edice merche.
Postupem času začal Jan svoje mini knihy, které mají pouze 4x3 cm doplňovat také ilustrací, kterou se dlouhodobě zabývá
a která je nejčastěji inspirována jeho zájmem v pozorování lidských tváří, detailů a odlišností.

Bizarní figury, obličeje, či věci s lidskými rysy kreslí Jan nejčastěji tužkou na vše, co je zrovna po ruce. Na některých ilustracích spolupracuje navíc se svojí pětiletou dcerou, která rozkreslené motivy doplňuje detaily z dětského světa - právě tak tomu bylo i při tvorbě limitované edice 100 ks mini knížek pro Artmat. Kromě
kresby Jana baví také linoryt a tvorba v Malování, kde vznikla i aktuální kolekce merche Sad Boys.
Studium


Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizaceGrafika


The Little books project was created in 2020 and is established by artist, illustrator and book printer Jan Adámek. He says about the project: “Little Books was
brought by the first wave of covid while trimming routinely books. I tried to give the rest, which normally ends up in the
trash, a second chance and look at it as a separate product.” The books gradually became a brand, to which an eshop was
added, as well as limited editions of merchandise.

Over time, he began to supplement his mini books, which are only 4x3 cm, also with illustrations, which he has been dealing with for a long time and which is most
often inspired by his interest in observing human faces, details and differences. Bizarre figures, faces, or thingswith human features are most often drawn by Jan with
pencil on everything at hand. In some illustrations, he also collaborates with his five-year-old daughter, who
complements the outlined motifs with details from the children’s world - this was also the case when creating a
limited edition of 100 mini-books for Artmat. In addition to Jan’s drawings, he also enjoys linocuts and working in MS Paint, where also the current

Study


Bibliography


Exhibitions, interships, residencies, realizations


Graphics