Marek Rubec

Marek je absolventem animované tvorby na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Natočil několik animovaných filmů (např. videoklipy pro hudební skupinu Traband) a v současnosti se věnuje převážně ilustraci a komiksu. Jeho práce vyšly v mnoha tuzemských i zahraničních časopisech, třeba ve sborníku AARGH!, Labyrint revue nebo ve slovinské antologii Stripburger. Je držitelem řady ocenění (Frame festival 2017, Muriel 2018, Arnal) a spolu s Pavlem Kosatíkem je také autorem komiksové knihy "1942, Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha" z cyklu ČEŠI. Pro společnost Google vytvořil jako první Čech výroční obrázek - doodle.    
Styl jeho ilustrací a využívaných technik je rozmanitý a přizpůsobuje se tématu, na kterém zrovna pracuje, v současné době převažuje lineární styl a plošná barevnost. V jeho kresbách se často objevuje černý humor nebo groteska. Marek se věnuje také pedagogické činnosti, aktuálně vyučuje grafiku na Vyšší odborné škole ve Štětí a pro spolek Designéři dětem vede workshopy zaměřené na komiks. K Markovi ale neodmyslitelně patří především opičák Jarmil, který původně vznikl jako postavička na PFko, postupně ale začal prožívat různé příběhy v komiksu zasazeném do maloměsta inspirovaného severočeským Štětím. Komiks plný sarkasmu, skateování, kocovin a života ve specifické každodennosti malého města v roce 2018 vydalo polsko-anglické vydavatelství Centrala, aktuálně se prodává ve specializovaných obchodech po celém světě. V tomto roce také vychází druhý díl, tentokrát zasazený do Indie. Střípky z Jarmilova života nyní najdete i na limitované sérii samolepek, kterou vytvořil Marek speciálně pro 5. edici děl Artmatu.

Studium:
Ateliér animované tvorby, Fakulta Multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně, BcA.

Výstavy:
2012 – Investor (výstava komiksů), Galerie Šaufenstr, Vídeň, Rakousko
2014 – KRAKONOŠOVÉ, výstava komiksů, Galerie města Trutnova
2016 – Welzl a další komiksy, výstava komiksů, Galerie Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice 
2016 – Kresba prostorem, výstava kreseb, Meet Factory, Praha
2017 –  České století, výstava komiksů Pavla Kosatíka, Galerie Lucerna, Praha
2017 – 2018 LUSTR FESTIVAL, výstava současné české a slovenské ilustrace v Praze
2018 – Pocta Rychlým šípům, výstava komiksů, Galerie Lucerna, Praha
2019 – Jarmil, výstava komiksů, Białołęcki Ośrodek Kultury: BOK, Białystok, Polsko
2019 –  Moscow festival of book illustration, Moskva
2020 – Starý psi komiksy, Galerie Bunkr, Most
2020 –  Tady a Teď, České centrum Brusel, Belgie
2020 – Jarmil, Yatta, Warsaw Comics Festival, Varšava, Polsko
Studium


Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizaceGrafika


Marek studied Animation at the Faculty of Multimedia Communications at Tomas Bata University in Zlín. He has made several animated films (e.g. music videos for the band Traband) and is currently mainly involved in illustration and comics. His works have been published in many domestic and foreign magazines, for example in the anthology AARGH !, Labyrinth revue or in the Slovenian anthology Stripburger. He is the holder of a number of awards (Frame festival 2017, Muriel 2018, Arnal) and together with Pavel Kosatík he is also the author of the comic book "1942, How they made up an assassination on Heydrich in London” from the cycle called Czechs. He was the first Czech to create an annual picture for Google - a doodle.   
 The style of his illustrations and the techniques used is diverse and adapts to the theme he is currently working on, currently the linear style and surface color predominate. Black humor or grotesque often appears in his drawings. Marek is also engaged in pedagogical activities, currently teaching graphics at the Higher Vocational School in Štětí and leading workshops focused on comics for the Designers Association for Children.However, an inseparable part of Marek's work is the character of monkey Jarmil, who was originally created as a character for New Year card, but gradually began to experience various stories in a comics located in a small town inspired by North Bohemian town Štětí. A comics full of sarcasm, skating, hangovers and life in the specific everyday life of a small town was in 2018 published by the Polish-English publishing house Centrala, currently you can find it in specialized stores around the world. The second part of comics Jarmil will be released this year, this time the story is set in India. Moments from Jarmil's life can now be found on a limited series of stickers created by Marek especially for the 5th edition of Artmat.

Education:
Ateliér animované tvorby, Fakulta Multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně, BcA.

Exhibitions:
2012 – Investor (výstava komiksů), Galerie Šaufenstr, Vídeň, Rakousko
2014 – KRAKONOŠOVÉ, výstava komiksů, Galerie města Trutnova
2016 – Welzl a další komiksy, výstava komiksů, Galerie Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice 
2016 – Kresba prostorem, výstava kreseb, Meet Factory, Praha
2017 –  České století, výstava komiksů Pavla Kosatíka, Galerie Lucerna, Praha
2017 – 2018 LUSTR FESTIVAL, výstava současné české a slovenské ilustrace v Praze
2018 – Pocta Rychlým šípům, výstava komiksů, Galerie Lucerna, Praha
2019 – Jarmil, výstava komiksů, Białołęcki Ośrodek Kultury: BOK, Białystok, Polsko
2019 –  Moscow festival of book illustration, Moskva
2020 – Starý psi komiksy, Galerie Bunkr, Most
2020 –  Tady a Teď, České centrum Brusel, Belgie
2020 – Jarmil, Yatta, Warsaw Comics Festival, Varšava, Polsko

Study


Bibliography


Exhibitions, interships, residencies, realizations


Graphics