Martin Czeller

Martin se věnuje převážně grafickému designu a jeho
přesahům, přičemž se zaměřuje hlavně na tvorbu plakátů,
knížek, zinů a vizuálů. Spolu s Terezou Šmídovou založil
v roce 2012 grafické studio Soudva, které se zabývá také
typografií i přesahy do fotografie či videa.
Jeho volná tvorba se naopak od pravidel a zažitých
schémat grafického designu oprošťuje a čerpá převážně z
automatismu. Často tak nechává přirozeně vznikat motivy,
koláže i různé materiálové experimenty, se kterými dále
pracuje a pomocí různých grafických technik (sítotisk,
risografie...) jim dává další rozměr na papíře nebo užitých
předmětech.
Po studiích v Bratislavě, Plzni a Portu působí v současnosti v
Praze ve studiu Lobster Space.

Vzdělání

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Výstavy a prezentace
‍2020 Rekonstrukce předpokladu: Martin Czeller & Jiří
Žežula, JEDNA DVA TŘI gallery – Prague (CZ)
2020 Lobster Scarf Collection, Lobster Space – Prague (CZ)
2018 Cognisance, samostatná výstava, PageFive – Prague
(CZ)
2017 Utopia, samostatná výstava, Atelier Santo Isidro –
Porto (PT)
2017 Slow is the New Fast, FBAUP – Porto (PT)
2017 Stone: Martin Czeller & Eliška Fenclová, Lobster Space
– Prague (CZ)
2016 nominace na Nejkrásnejší českou knihu, kategorie
Studentské práce
2016 Einkaufen in der Moderne, Berlin (DE)
2016 HELE..., Galerie Armaturka – Ústí nad Labem (CZ)
2015 Pecha Kucha night vol.12, Železný Brod (CZ)
2014 International student design biennial, Brno (CZ)
2014 Pecha Kucha night vol.8, Pilsen (CZ)
2013 Top ten a ten, Galerie Vestředu – Pilsen (CZ)
2013 Visual Manual vol.14, Prague (CZ)
2013 “Světovar” SiteSpecific, Pilsen (CZ)

Martin is mainly devoted to graphic design and his
overlaps, while mainly focusing on the creation of posters,
books, zines and visuals. Together with Tereza Šmídová, he founded in 2012 the graphic studio Soudva, which also deals with typography and overlaps in a photo or video.
His free creation, on the contrary, deviates from rules and experiences graphic design schemes frees and draws mainly from automation. He often allows motifs to arise naturally,
collages as well as various material experiments, with which further works and using various graphic techniques (screen printing, risography...) gives them another dimension on paper or used subjects.
After studying in Bratislava, Pilsen and Porto, he currently works in Prague in the Lobster Space studio.

Education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Exhibitions and presentations
2020 Rekonstrukce předpokladu: Martin Czeller & Jiří
Žežula, JEDNA DVA TŘI gallery – Prague (CZ)
2020 Lobster Scarf Collection, Lobster Space – Prague (CZ)
2018 Cognisance, samostatná výstava, PageFive – Prague
(CZ)
2017 Utopia, samostatná výstava, Atelier Santo Isidro –
Porto (PT)
2017 Slow is the New Fast, FBAUP – Porto (PT)
2017 Stone: Martin Czeller & Eliška Fenclová, Lobster Space
– Prague (CZ)
2016 nominace na Nejkrásnejší českou knihu, kategorie
Studentské práce
2016 Einkaufen in der Moderne, Berlin (DE)
2016 HELE..., Galerie Armaturka – Ústí nad Labem (CZ)
2015 Pecha Kucha night vol.12, Železný Brod (CZ)
2014 International student design biennial, Brno (CZ)
2014 Pecha Kucha night vol.8, Pilsen (CZ)
2013 Top ten a ten, Galerie Vestředu – Pilsen (CZ)
2013 Visual Manual vol.14, Prague (CZ)
2013 “Světovar” SiteSpecific, Pilsen (CZ)