Nýbrž

‍Web: www.nybrz.tumblr.com
Instagram: nybrz_ilustratori

„Nýbrž je skupina ilustrátorů, která není skupinou velkou,  nýbrž skupinou velkých ilustrátorů, nýbrž skupina.“ Takto  se prezentuje skupina ilustrátorů, kteří se seznámili  v ateliéru Grafický design II na vysoké škole Jana Evangelisty  Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci skupiny vystupují  Bára, Kuna, Pony, Mega, Monte/Mortadela a Adelíná/Adla,  kteří se pravidelně účastní českých i zahraničních zinfestů a ilustrátorských festivalů. Pro Artmat vytvořili sérii ilustrací  Barbora Kicovová - Bára a Jakub Hrdlička - Kuna. V jejich  tvorbě se setkáme převážně s kresbou tužkou a určitou  ironií.

Jakub pro Artmat vybral své starší práce, v kterých  se promítá jeho uhranutí fantasy příběhy, pohádkovými  postavami či legendami, jejichž estetiku přivádí do  dnešního světa ilustrace. Jeho kresba je charakteristická  svou syrovostí, expresivitou, výpravností ale i jistou hrou  a určitým velmi specifickým vtipem zaměřeným na detail  příběhu. Oproti Kubovým expresivním kresbám stojí jemná linie ilustrací Báry. Tenkou a detailní linku tužky na bílém  pozadí, střídající s výraznou až dravou čárou, nám mnohdy  připomíná japonské kresby a jejich estetiku. Ani u Báry  nechybí jistá hravost a do příběhů vznikajících pod jejími  tahy přidává také útržky textů rozvíjející její vyprávění.

Nýbrž vytvořili pro Artmat 30 motivů v nákladu 100ks. V  krabičce se vždy nachází deset z nich. V případě, že vám  vypadne stejný motiv znovu, můžete jej vyměnit na naší  Facebookové skupině Artmat

Vzdělání

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění

“Nýbrž is a group of illustrators, which is not big, however  it is a group of big illustrators.“ This is how the artists, who  got together in the Graphic design Studio 2 at the Jan  Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, present  themselves. Bára, Kuna, Pony, Mega, Monte/Mortadela and  Adelíná/Adla are members of the group, who regularly take  part in Czech and foreign zine festivals and illustration  festivals. Barbora Kicovová “Bara” and Jakub Hrdlička  “Kuna” created a series of illustrations for Artmat. You can  see mostly pencil drawings with a bit of irony among their  works.

Jakub chose some of his older works for Artmat,  in which he projects his amazement by fantasy stories,  fairytale characters and legends, whose esthetics comes into  today’s world of illustration. His style is characterized by its  rawness, expressiveness, narrative style but also a certain  sense of humor with an attention to detail. In comparison  with Kuba’s expressive drawings there are gentle lines of  Bára’s illustrations. Thin and detailed pencil lines on white  background, followed by distinct, almost fierce drawing,  remind us of Japanese drawings and their esthetics. Even  Bara’s worksare playful with fragments of texts under her  lines that expands her art’s stories.  

Nýbrž created 30 motifs for Artmat, edition is 100pcs. There  are always ten of them in the box. In case you get the same  prints again, you can change them on our Facebook group  called Artmat.

Education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards