Přemysl Černý -
Černý beran

www.instagram.com/cernyberan
brigadawear.tumblr.com
www.facebook.com/cernyberan
www.facebook.com/Forma

Přemek se ve své tvorbě zabývá především grafickým  designem a ilustrací, zajímají ho také přesahy grafického  designu do dalších výtvarných technik a disciplín. Rád  kombinuje klasické grafické techniky jako je hlubotisk,  monotyp, sítotisk a pracuje také s expresivní malbou, koláží  či kresbou. Ve své volné tvorbě často vytváří deníkové  záznamy každodenních prožitků, důležitou inspirací je pro  něj absurdita běžného života, jeho temné i úsměvné stránky.
Ve dvojici s Lukášem Beranem založil studio Černý beran, ale  od roku 2018 pokračuje v tvorbě pod stejným jménem sám a  zaměřuje se především na autorské plakáty a ilustrace (znát  je můžete například z časopisu A2), vytváří také kompletní  vizuální styly (např. Papírna Plzeň). Pro Artmat vznikla  limitovaná edice nášivek tištěných na sítotisku, jež je plná  hravých symbolů prolínajících se částečně i jeho dalším  projektem Brigada Streetwear.

Vzdělání


2003—2007 Střední umělecká škola grafická Jihlava 2007—2012 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara  (vedení Zdeněk Ziegler)

2012 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa  Strzeminskiego w Łodzi

Pedagogická činnost:

2012—2020 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a  designu, Plzeň Oponentury a workshopy na vysokých uměleckých

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Projekty a spolupráce:
2012—2020 ilustrace pro kulturní čtrnáctideník A2
2013 logo rozhledny Tachov/logo Eliška Lhotská jewellery...
2015—2020 jednotný vizuální styl kulturního centra Papírna  v Plzni
2014—2015 spolupráce na projektech spojených s městem  Plzeň/ Evropské město kultury 2015
2016 spolupráce se studiem Petrohrad na jednotném  vizuálním stylu města Plzně/2. místo
2018 spolupráce s pražskými kiny/Bio oko, Aero, Kino  Světozor
2019—2020 spolupráce s Horáckým divadlem Jihlava

Výstavy:
2007—2012/Figurama
2012/galerie Trefa/ASP im. Wladyslawa Strzeminskiego w  Łodzi
2015/galerie na Větruši/Ing must flow
2016/Armaturka/Ústí nad Labem
2018/FAVU BRNO/galerie 209
2019/Moving station/Plzeň
2019/Post generation/Zůročení/Plzeň

In his work, Přemek focuses mainly on graphic design and  illustration, and its overlap into other art techniques and  disciplines. He likes to combine classic graphic techniques  such as gravure printing, monotype, screen printing and also  works with expressive painting, collage or drawing. In his  work, he often creates diary records of everyday experiences,  an important inspiration for him is the absurdity of everyday  life, its dark and funny sides.
Together with Lukáš Beran he founded the studio Černý beran, but since 2018 he has continued his work alone and  focuses mainly on author posters and illustrations (you  might know them from A2 magazine, for example), but also  creates complete visual styles (e.g. Paper Mill Pilsen). For  Artmat a limited edition of patches printed on silk-screen  print was created, which is full of playful symbols linked  partly with his other project Brigada Streetwear.
With Kuba’s expressive drawings there are gentle lines of  Bára’s illustrations. Thin and detailed pencil lines on white  background, followed by distinct, almost fierce drawing, remind us of Japanese drawings and their esthetics. Bára’s works are playful as well with fragments of texts under her lines that expand the stories of her art.

Education

2003—2007 Graphic Art School Jihlava

2007—2012 Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art  (headed by Zdeněk Ziegler)

2012 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa  
Strzeminskiego w Łodzi

Educational activity:

2012—2020 Secondary vocational school of trade,
arts and design, Pilsen 

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Projects and cooperation:
2012—2020 illustration for cultural biweekly A2
2013 logo lookout tower Tachov / logo Eliška Lhotská  jewellery ...
2015—2020 uniform visual style of the cultural center  Papírna in Pilsen
2014—2015 cooperation on projects related to the City of  Pilsen / European City of Culture 2015
2018 cooperation with Prague cinemas / Bio oko, Aero,  Cinema Svetozor
2019 GASK - visual exhibition of Ivana Zochová
2019—2020 cooperation with the Horácké Theater in Jihlava

Exhibitions:
2007—2012 / Figurama
2012 / gallery Trefa / ASP im. Wladyslawa Strzeminskiego w  Łodzi
2015 / gallery at Větruš / Ing must flow
2016 / Armature / Ústí nad Labem
2018 / FAVU BRNO / gallery 209
2019 / Moving station / Pilsen
2019 / Post generation / Zůročení / Pilsen