Tatiana Karpová

Web: www.tatianakarpova.com

Tatiana se ve svých ilustracích inspiruje převážně přírodoua její rozmanitostí, přičemž ráda vytváří světy, které jsou vreálném životě nemožné. Její, někdy až pohádkové ilustrace,odkrývají nečekané možnosti představivosti a hravosti.Motivy zvířat, rostlin či různých tvorů se často prolínají skrajinou nebo industriálními scenériemi a ze známých výjevůse stávají světy mimo naše zažité chápání.

Věnuje se také ilustraci dětských knih (Hugrún the curioustroll girl, 2018), ale nejčastěji se věnuje kresbě tuší, či perema také akvarelu a technice kvaše. Typické je pro ní vytvářenívzorů s přírodními motivy - ty se objevily např. i na oblečeníčeské značky Akari.

In her illustrations, Tatiana is mainly inspired by nature and itsdiversity, while she likes to create worlds that are in in real lifeimpossible. Her, sometimes even fairy-tale illustrations, revealunexpected possibilities of imagination and playfulness.Motifs of animals, plants or various creatures often intertwinewith landscape or industrial scenery and from well-knownscenes they become worlds beyond our experiencedunderstanding.

She also illustrates children’s books (Hugrúnthe curious troll girl, 2018), but most often she draws with inkor pen and uses watercolor and gouache techniques. She alsolikes to create patterns with natural motifs - these appeared,for example, on clothes of Czech brand Akari.