Tereza Bonaventurová (*1992, Praha)

Tereza v roce 2018 absolvovala ateliér Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Ve své fotografické tvorbě se zabývá především reflexí veřejného prostoru českých i zahraničních měst, jejich vizualitou a urbanistickou stránkou. Vydala několik autorských publikací, např. Luxus prázdnoty (2018), kde se zamýšlí nad reklamou ve vztahu k prázdnému prostoru v městském prostředí.

Dalším tématem neodmyslitelně spjatým s městským prostředím, jež autorka ve své tvorbě dlouhodobě rozvíjí, je turismus. Tomu se věnuje také v sérii fotografií Stay the fuck home from now on, který vznikl v průběhu koronavirové pandemie. Záběry z Google street view zachycují nejvyhledávanější památky světa a nastavují zrcadlo odvrácené tváři těchto míst, ale i způsobu, jakým k cestování vlastně přistupujeme. Davy lidí, mnohdy neutěšené a urbanisticky nevyřešené okolí - jaký zážitek nám návštěva zprofanovaných ikon může přinést? Pro tuto sérii autorka zvolila formu mini pohlednic, které “... nabízí o něco reálnější pohled na nejvyhledávanější destinace, než jaké běžně vídáme a vybízejí k hlubšímu zamyšlení nad našimi cestovatelskými volbami.

Vzdělání

2015 - 2018 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u Lukáše Jasanského (magisterský program)

2015/2016 Universita Politécnica de Valencia, Faculty of Fine Arts (Španělsko) – zahraniční stáž

2014 Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Turkey, Photography department - zahraniční stáž

2011 - 2015 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u prof. Pavla Baňky (bakalářský program)

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Publikace
2018 LUXUS PRÁZDNOTY - Knížka o reklamě ve veřejném prostoru (součást diplomové práce)2016 Neturistický průvodce – Valencie – autorská fotografická kniha – netradiční průvodce španělskou Valencií2014 ČT, autorská fotografická kniha – komplexní portrét budovy České televize

Samostatné výstavy
2019 Luxus prázdnoty, Galerie Cella, Bludný kámen, Opava
2017 Plocha k pronájmu, ROJ, Praha
2017 Extenze, Billboart gallery, Ústí nad Labem
2016 Hledání ztraceného prostoru, Galerie Mimochodem, Praha
(součástí Fotograf Festivalu / Hranice dokumentu)

Skupinové výstavy (výběr)
2020 PEP – Urban Challenges, B-part, Berlin
2019 Kompilace skutečností, Kampus Hybernská, Praha (projekt Magic Carpets, Prague Biennal)
2019 A co nám zbývá teď?, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2018 Nultá generace, festival současného umění, Jihlava
2018 200 fotek, Galerie G4, Cheb
2017 Vnitrobloky, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
2015 Tuyap, Istanbul, Turkey
2015 Únik z dimenze obrazu, Galerie u Prstenu, Praha
2014 Občas prostě musíš vystavovat třeba v Rudolfinu, i když tě to sere,
Vitrínky Gallery, Ústí nad Labem (se skupinou Brutální vemena)

In 2018, Tereza graduated from Photography Studio led by Lukáš Jasanský at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem. In her photographic work, she mainly deals with the reflection of the public space of Czech and foreign cities, their visuality and urbanism. She has published several publications, such as Luxury of Emptiness (2018), where she reflects on advertising in relation to an empty space in an urban environment.

Another theme linked to the urban environment, which the author has been developing in her work for a long time, is tourism. She also deals with this topic in a series of photographs Stay the fuck home from now on, which was created during a coronavirus pandemic. Captures from Google Street View of the world's most famous landmarks portray those places as they really are and reveal the way we actually travel. Crowds of people, often ugly and urbanistically unresolved surroundings - what experience can a visit to profaned icons bring us? For this series, the author chose the form of mini postcards, which "... offer a slightly more realistic view of the most sought-after destinations than we normally see and encourage a deeper reflection on our travel choices."

Education

2015 - 2018 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u Lukáše Jasanského (magisterský program)

2015/2016 Universita Politécnica de Valencia, Faculty of Fine Arts (Španělsko) – zahraniční stáž

2014 Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Turkey, Photography department - zahraniční stáž

2011 - 2015 Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ateliér Fotografie u prof. Pavla Baňky (bakalářský program)

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Publication
2018 LUXUS PRÁZDNOTY - Knížka o reklamě ve veřejném prostoru (součást diplomové práce)
2016 Neturistický průvodce – Valencie – autorská fotografická kniha – netradiční průvodce španělskou Valencií
2014 ČT, autorská fotografická kniha – komplexní portrét budovy České televize

Solo exhibitions
2019 Luxus prázdnoty, Galerie Cella, Bludný kámen, Opava
2017 Plocha k pronájmu, ROJ, Praha
2017 Extenze, Billboart gallery, Ústí nad Labem
2016 Hledání ztraceného prostoru, Galerie Mimochodem, Praha
(součástí Fotograf Festivalu / Hranice dokumentu)

Skupinové výstavy (výběr)
2020 PEP – Urban Challenges, B-part, Berlin
2019 Kompilace skutečností, Kampus Hybernská, Praha (projekt Magic Carpets, Prague Biennal)
2019 A co nám zbývá teď?, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2018 Nultá generace, festival současného umění, Jihlava
2018 200 fotek, Galerie G4, Cheb
2017 Vnitrobloky, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
2015 Tuyap, Istanbul, Turkey
2015 Únik z dimenze obrazu, Galerie u Prstenu, Praha
2014 Občas prostě musíš vystavovat třeba v Rudolfinu, i když tě to sere,
Vitrínky Gallery, Ústí nad Labem (se skupinou Brutální vemena)