Vendula Chalánková a kolektiv autorů

Záběr tvorby Venduly Chalánkové, výrazné české vizuální umělkyně, je opravdu široký a osciluje od výšivky, konceptu, počítačové grafiky až po tvorbu dětských knih. Její tvorba nepostrádá humor, často cynický, který se trefuje do okolního dění, konzumerismu, ale i do umělkyně samotné. Právě reflexe aktuálního dění se odráží i v sérii nálepek, které Vendula vytvořila pro Artmat a k její tvorbě přizvala i další výtvarníky ze spřáteleného ateliéru. Vznikl tak mix motivů, které odrážejí aktuální práci různorodých autorů, ale i aktuální dění ve světě - především válku na Ukrajině. Nálepky od Artmatu vytvořili: Hana Svobodová (sochařka), Ester Hotová (doktorandka a vizuální umělkyně), Ján Obyšovský (jazzový hudebník), Lenka Kamínková (malířka), Martina Oravcová (fotografka) a Vendula Chalánková (vizuální umělkyně).Honorář umělců za vytvoření série nálepek se kolektiv rozhodl zaslat na sbírku pro pomoc Ukrajině.

Vendula Chalánková and collective of authorsThe scope of work of Vendula Chalánková, a prominent Czech visual artist, is really wide and oscillates from embroidery, concept, computer graphics to the creation of children's books. Her work is not lacking in humour, often cynical, which hits at the surrounding environment, consumerism, but also at the artist herself. This reflection of current events is also reflected in the series of stickers Vendula created for Artmat, and she invited other artists from a friendly studio to join her. The result is a mix of motifs that reflect the current work of various artists, but also current events in the world - especially the war in Ukraine. Artmat's stickers were created by Hana Svobodová (sculptor), Ester Hotová (PhD student and visual artist), Ján Obyšovský (jazz musician), Lenka Kamínková (painter), Martina Oravcová (photographer) and Vendula Chalánková (visual artist).The collective decided to send the artists' fees for the creation of the series of stickers to a fundraiser for Ukraine.