Edice Zděněk Němeček

edice Zdeněk Němeček
&Michaela Režová

Při příležitosti Her XXXIII. olympiády, které se v letních měsících roku 2024 uskutečňují v Paříži, vznikla v rámci projektu kurátorky Michaely Režové Umění v pohybu pro Česká centra&Artmat
speciální edice děl tematizovaných sportem. Série 4 miniatur ikonických sportovních plastik českého sochaře Zdeňka Němečka (1931–1989) - Souboj, Soustředění, Milník Závod Míru a Skokanka do vody - představuje disciplíny běh, plavání, cyklistika a basketbal, vybrané s ohledem právě pro pařížské letní olympijské hry.

Vášeň pro sport a nadšení pro olympijskou myšlenku jsou pro sochaře Zdeňka Němečka charakteristické. Jeho osobnost i dílo, situované v podmínkách druhé poloviny dvacátého století, otevírají témata minulosti i současnosti. Ikonické sportovní plastiky vtahují do aktuální polemiky o významu sportu, kultury, politiky a jejich protnutí. Odkaz umělce s neskonalou vášní pro sport, lidskou figuru v pohybu, sportovní témata a olympijskou myšlenku, který však byl součástí oficiální československé kulturní politiky a jehož sochy pravidelně putovaly během olympijských her a mezinárodních sportovních akcích do Mexico City (197068), Mnichova (1972), Sappora (1972) Tallinu či Moskvy (1980), byl po roce 1989, kdy v tehdejším Československu skončila komunistická vláda, redukován na postavu režimního sochaře, čímž jej širší i odborná veřejnost odsunula do ústraní. Aktuálně je revidován a postaven do současné diskuse, která přidává i téma udržitelnosti současného pojetí olympijských her a vnímání jejich významu. Za realizací 3D scanů původních plastik a následně 3D tisků stojí Ondřej Slavík z pražského animačního studiao Divize a Ondřej Slavík za materiální podpory společnosti Prusa Research.

Edice je součástí českého kulturního programu pro LOH 2024 PARIS a volně se váže k výstavnímu projektu Art Grand Slam / Uvnitř pohybu organizovaného Českými centry a platformou Sport in Art v Českém centru Paříž pod kuratelou Petra Vaňouse. Poděkování patří rodině Němečkových za umožnění práce se soukromým archivem a za zapůjčení děl Zdeňka Němečka.

Michaela Režová (1992)
Režisérka a pedagožka. Ve své práci se zaměřuje na žánr animovaného dokumentu a jeho formy. Absolvovala animaci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) snímkem Štvanice (2017), který byl zařazen do výběru Best Czech Shorts 2018 a uveden na řadě festivalů. Během studií prošla stáží na prestižní francouzské škole La Poudrière. Spolupracovala na projektech pro Národním muzeum v Praze, Český rozhlas čiV posledních letech působila jako creative director na projektu pro Národní muzeum nebo filmech pro výstavu Design a transformace: Příběhy českého designu 1900–2020. Na UMPRUM se dále věnuje uměleckému výzkumu a přednáší teorii a dějiny animace. Od října 2024 zde povede ateliér Animace a film. Je zakladatelkou platformy pro animovaný film f-a-t.cz.

Zdeněk Němeček (1931–1989)
Sochař. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění (1959). Jeho tvorba byla zaměřena zejména na sportovní plastiku ve veřejném prostoru, řada jeho děl putovala mimo hranice tehdejšího Československa - jeho první zahraničí sportovní realizací byla socha Brankář (1970) na Aztéckém stadionu v Mexico City. Známou realizací je socha Hokejista (1972) stojící před sportovní halou v Praze ale i Saporru. Je také autorem např. dětské prolézačky Sputnik (1960) vytvořené v tzv. bruselském stylu. Český olympijský výbor inicioval vydání monografie Sochař pohybu Zdeněk Němeček (2023). V roce 2024 je Němečkovo dílo v Česku připomenuto několika výstavami, přičemž jednu z nich spolukurátorovala Michaela Režová.

www.umeni-pohybu.cz
IG michaelarez

Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

Grafika

Zdeněk Němeček
&Michaela Režová

On the occasion of the Games of the XXXIII Olympiad taking place in Paris in the summer of 2024, Michaela Režová’s project Art in Motion has created a special edition of sport-themed works for Artmat&Czech Centres within her The Art of Movement project. A series of 4 miniatures of iconic
sports sculptures by the Czech sculptor Zdeněk Němeček (1931–1989) – Duel, Focus, Milestone Peace Race and Diving into Water — represents running, swimming, cyclingand basketball, specially chosen with the Paris 2024 Summer Olympic Games in mind.

Passion for sport and enthusiasm for the Olympic idea shine through the sculptural works of Zdeněk Němeček. His personality and work, set in the conditions of the second half of the twentieth century, open up themes of both the past and the present. His iconic sports sculptures draw the audience into the current discourse on the meaning of sport, culture, politics and their intersection. During the Olympic Games and international sports events, Němeček’s sculptures were regularly showcased in Mexico City (1970), Munich (1972), Sapporo (1972), Tallinn and Moscow (1980). After the fall of the Czechoslovak communist regime in 1989, the legacy of Zdeněk Němeček with his endless passion for sport, the human body in motion, sporting themes and the Olympic idea, was reduced to the figure of a regime sculptor.

Němeček was sidelined by both the general
and professional public as he was part ofthe official Czechoslovak cultural policy. His legacy is currently being revised and included in the contemporary discourse, which also adds the topic of the sustainability of the current concept of the Olympic Games and the perception of their significance.
The 3D scans of the original sculptures and 3D prints were made by Ondřej Slavík from the Prague-based animation studio Divize with material support from Prusa Research. Thank you to the Němeček family for allowing us to work with their private archive and for lending us Zdeněk Němeček’s works. The edition is part of the Czech cultural programme for the 2024 Olympics in Paris.

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics