Kristina Fingerlandová

Ilustrátorka a vizuální umělkyně. Absolventka ateliéru ilustrace na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Během studií absolvovala stáž v ateliéru sochy a rok se věnovala malbě na pražské Akademii výtvarných umění. Vystavuje samostatně i v rámci kolektivních prezentací, vytvořila také řadu autorských knih. Pozornosti se dostalo její bakalářské práci Metanoia - sérii secondhandových mikin s ručně vyšívanou ilustrací, jíž odkazovala ke kritice fast fashion a dalším problémům současnosti. S tématy udržitelnosti, etiky či vzájemnosti pracuje ve svých mnohovrstevnatých dílech a instalacích, typických svou poetikou a snoubících v sobě zájem o materiál, ilustraci i řemeslo. Její díla také nepřímo odrážejí témata jako jsou psychohygiena a zpomalení života ve společnosti hnané přemírou tlaku na výkonnost práce.

Pro projekt autorka vytvořila sérii nášivek z deadstock materiálu s autorskou figurální výšivkou, mezi kterými se nachází také deset originálních ručně vyšívaných pláten. Práce se zbytkovými materiály vychází z autorčina dlouhodobého zájmu o konzumní chování, ekologii, udržitelnost a etičnost textilního průmyslu. Výšivka vyzdvihuje téma kvality, paměti či osobního vztahu k oblečení, jež se díky fast fashion průmyslu vytrácí. Nášivka je zároveň funkčním předmětem, který se odjakživa používal k drobným opravám oděvů nebo jako estetický prvek - může jednak prodloužit životnost oblečení, ale zároveň pomoci skrze rukodělný proces přišívání navázat hlubší, osobnější vztah k oblečení a opětovně mu dodat váhu.

Illustrator and visual artist. A graduate from the Department of Illustration at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. While studying, she interned at a sculpture studio and studied painting for a year at the Academy of Fine Art in Prague. Recently, she has exhibited at both solo and group shows and created a range of original books. Her bachelor thesis Metanoia garnered significant attention. It comprised a series of second-‑hand sweaters with hand embroidered illustrations criticising fast fashion and other burning issues. She explores the themes of ecology, sustainability, ethics and reciprocity in her multi-‑layered, poetic works and installations that engage her interest in materials, illustration and handicraft. Her pieces indirectly reflect topics such as mental health and slow-‑living in a society that overemphasises work performance.For the project, the artist created a series of cloth badges from deadstock material with original, figurative embroidery including ten original, hand-‑embroidered images. Working with remnants is grounded in the artist’s long interest in consumer behaviour, ecology, sustainability and ethical practice in the textile industry. The embroidery highlights the topic of quality, memory or personal relations to clothing, which is fading due to fast fashion. At the same time, the cloth badge is a functional item that has been used from time immemorial for minor repairs to clothes, or it may, as an aesthetic element, extend the useful life of the clothes while simultaneously help to establish a deeper, more personal relationship with clothes and give them weight again through the handmade sewing process.