Tomáš Motal (*1987)

Vystudovaný umělecký řezbář a absolvent Ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. Hudebník, textař a frontman kapely Schwarzprior, příležitostný herec a autor komiksů, které jsou jeho hlavním výtvarným prostředkem, přičemž z komiksové estetiky vycházejí i jeho kresby a ilustrace. Jeho tvorbu charakterizuje spletitý myšlenkový narativ, ponurá a mysteriózní atmosféra, černý humor, ironie, špína a industrial. Posedlost bizarností lidského pokolení, brakovým pojetím, ironií, bodyhororem a white trash estetikou. Hrdiny jsou ztroskotanci, zbloudilé charaktery bez perspektivy.

DÍLO: FRANZ KAFKA DISNEYLAND (AUTORSKÝ MINI.KOMIKS)
Franz Kafka a Praha je pojem. Pojem, který se pod náporem turismu komerčně přetvořil ve vyprázdněný brand. Hotel v duchu Franze Kafky, nápoj s příchutí Franze Kafky, hrníček s podobiznou nebo oblíbený zákusek Franze Kafky. Krátký „komiks“beze slov je jakýmsi absurdním příběhem o tom, jak Franz Kafka přijíždí do Prahy jako mainstreamový turista a užívá si všech těchto povrchních lákadel inspirovaných jeho vlastní osobou.

FB: tomas.motal.31
IG: motal_tomas


Graduated in art carving and from the Painting Studio of the Faculty of Arts of the University of Ostrava. Musician, lyricist and frontman of the Schwarzprior band, occasional actor, and author of comics – his main artistic medium – with his drawings and illustrations also based on the comic aesthetics. His work is characterized by a convoluted narrative of ideas, a gloomy, mysterious atmosphere, black humour, irony, dirt and the industrial. An obsession with the bizarreness of humanity, brackish concepts, irony, body horror and white trash aesthetics. His heroes are losers and misguided characters without perspective.

ARTWORK: FRANZ KAFKA DISNEYLAND (ORIGINAL MINICOMIC)
Franz Kafka and Prague is a concept. A concept that has been commercially transformed into an empty brand under the onslaught of tourism. A Franz Kafka themed hotel, a Franz Kafka-flavored drink, a mug with the image of Franz Kafka, the favourite dessert of Franz Kafka. The short, wordless “comic” is an absurd story about Franz Kafka coming to Prague as a mainstream tourist enjoying all these superficial attractions inspired by his own personality.

FB: tomas.motal.31
IG: motal_tomas